Sabtu, 15 November 2014

Ketika Islam Tinggal Sebuah Nama

Ketika Islam Tinggal Sebuah Nama - Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam bersabda :

Akan datang suatu zaman pada manusia, Ketika itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja :

- Dan tidak tinggal Al Qur’an kecuali tulisannya saja,
- Masjid-masjid dibangun megah, namun kosong dari petunjuk,
- Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit, dari mulut-mulut mereka keluar fitnah dan (fitnah) itu akan kembali kepada mereka.”


(HR. Al Baihaqy).

Bukti nyata :

Apa yang Baginda Rasululah Muhammad SAW Sabdakan Terbukti Benar :

1. Sekarang Islam Tinggal Namanya Saja, Mengaku Orang Islam Tapi Menolak Mengunakan Hukum Islam, Mengaku Muslimah Namun Menolak Memakai Hijab, Mengaku Islam Tapi Hobby makan Riba (bunga)

2. Al Quran Jadi Bacaan Saja, Wahai Saudaraku Sesungguhnya Al Quran itu adalah ATURAN HIDUP yang Allah Turunkan Pada Manusia, Al Quran Bukan Bacaan saat kita ada Waktu Senggang, Al Quran Juga Bukan Kitab Pengusir Setan.

3. Masjid Masjid dibangun Megah Namun Kosong Hidayah. Padahal Zaman Rasul dan Sahabat Masjid adalah Bangunan yang sangat Penting Perannya, Tak Jarang Stategi Perang Di rundingkan DIsana, Semua Urusan Umat di Rapatkan Di sana. sekarang Masjid Hanya Menjadi Tempat Sholat Berjamaah Semata, Memakmurkan Masjid Dengan Kajian Kajian Islam Jarang Adanya. Masjid Sekarang Bahkan Tak Jarang yang Di Kunci (takut Kemalingan), Hanya saat Sholat 5 waktu saja Masjid itu hidup (digunakan) Jamaah Sholatnyapun Tidak Lebih dari 2 Baris Biasanya.

4. Ulama Su' (ulama Jahat) Kebinasaan bagi umatku (datang) dari ulama sû’. mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. (HR al-Hakim).

Astagfirullah... Semoga kita tetap Istiqamah berada dijalan yang Lurus dalam ketakwaan dan keimanan kepada ALLAH SWT, dan semoga ALLAH SWT kuatkan islam ini dengan rahmat-Nya dan memberikan petunjuk kepada kita agar lebih lagi menguatkan barisan jamaah terhadap sendi2 kerukuran agar kekuatan islam dapat bersemayam selamanya Aamiin